Våra certifieringar


Ekologisk produktion

EkocertifieringEUs förordningar avseende ekologiskt produktion beskriver hur grödor och djur ska skötas och hur livsmedel och foder ska tillverkas för att få märkas som ekologiska. Ekologisk märkning ger förtroende för att varorna är producerade och kontrollerade enligt ekologiska regler.

HACCP
HACCP är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra.